ประชาสัมพันธ์

เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติให้ผู้ยากไร้

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ร่วมกับอำเภอสหัสขันธ์  ทำพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

วันที่ 28 ก.ค. 63  ที่บ้านโนนบุรี  หมู่ 9  ตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นโครงการของเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจ.กาฬสินธุ์  โดยนางนงค์นิตย์  เนียมศิริ  นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสุมาลี  ใจยสิทธิ์   รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ นางสุภาพร  พาชนิด  ราษฎร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์  โดยมีพระครูสิริพัฒน์นิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  ส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านร่วมรับมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ

นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ได้ทำโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  โดยทางเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ได้พิจารณาสร้างบ้าน 5 หลัง ซ่อมแซมบ้านอีก 5 หลัง รวมทั้งสิ้น 10 หลัง และมอบให้กับผู้ยากไร้ในอำเภอต่าง ๆ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุสำหรับสร้างบ้านจำนวน 99,900 บาท  ซึ่งผู้ใจบุญได้มอบที่ดินให้ก่อสร้างบ้าน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ได้ออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรงในการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้

นอกจากนี้นายอำเภอสหัสขันธ์  ยังได้นำคณะจิตอาสาพระราชทาน  ทำความสะอาดวัดพุทธาวาสภูสิงห์ วัดสำคัญของอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากกว่าวันละ 5,000 คน โดยได้นำคณะจิตอาสาพระราชทานเก็บขยะและกวาดทำความสะอาดบริเวณบันไดสวรรค์  654 ขั้น  และที่บริเวณลานธรรมมรรค 8 ยอดเขาภูสิงห์ นอกจากนี้ยังร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว ลงในเขื่อนลำปาวเขตพื้นที่ ต.ภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์อีกด้วย