ประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12  สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12  สิงหาคม 2563 ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลหัวนาคำ ร่วมกันจัดขึ้นที่หนองนกเขียน  บ้านโคกค่าย ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12  สิงหาคม 2563 

โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดราม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ด.ต.โสภัณฑ์ ภูพานทอง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ข้าราชการ พ่อค้า  นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนาคำจำนวนมาก  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย  ปลาตะเพียนทอง จำนวน 80,000 ตัว  ปลาสร้อยขาว จำนวน 80,000 ตัว  ปลานวลจันทร์ จำนวน 70,000 ตัว  ปลายี่สกเทศ จำนวน 70,000 ตัว และปลาบึก  จำนวน 88 ตัว  รวมทั้งสิ้นจำนวน 300,088 ตัว  ลงหนองนกเขียน หนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้านโคกค่าย  และเพื่ออนุรักษ์  เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ  และเพื่อสร้างรายได้และสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป