ประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์ ส่วนราชการ ภาคประชาสังคม พร้อมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมพระเกียรติ

คณะสงฆ์ ส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) ในวันที่  11 ตุลาคม 2563  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานอย่างสมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระธรรมวงศาจารย์ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 โดยมีนายวุฒิ-นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ และนายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  ในฐานะเจ้าภาพ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคประชาสังคม ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า ตามที่ครอบครัวนายวุฒิ-นางจุไรรัตน์  วิรุฬห์วรวุฒิ ได้ปวารณาตนเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทานประจำปี 2563 โดยได้ทำเรื่องเสนอกรมการศาสนา จากนั้นได้รับการตอบรับจากกรมการศาสนาเป็นเจ้าภาพ และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพิธีการรับกฐินพระราชทานครบทุกขั้นตอนแล้ว  จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานวัฒนธรรม ตลอดทั้งภาคประชาสังคม แต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงและสมพระเกียรติ

ด้านพระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) กล่าวว่า ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ หจก.ตกเซ้งเครื่องเขียน โดยนายวุฒิ-นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ปี 2563 ที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) ทั้งนี้ กำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่บ้านเจ้าภาพ เลขที่ 7/19 ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่วัดกลาง (พระอารามหลวง)

ทั้งนี้ คณะสงฆ์ ข้าราชการ และภาคประชาสังคม ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินในครั้งนี้ จึงได้ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินการ สำเร็จลุล่วงและสมพระเกียรติ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มาร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 06/10/2020 18:43 น. by อินทรีภูพาน