ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต

อำเภอนามน จัดงาน ตักบาตรเทโวลอดซุ้มสวรรค์ประชันของดี

อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ ประชันของดี เมืองนามน ประจำปี 2563 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา  มีการจัดทำซุ้มสวรรค์ประดับไม้ดอก ไม้ประดับ ตามเส้นทางถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ ระยะทาง 285 เมตร จำนวน 21 ซุ้ม

                ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ ประชันของดี เมืองนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 โดยมีนายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก  

โดยงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ ประชันของดี เมืองนามน ดังกล่าว ทางอำเภอนามน ร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาว อ.นามน จัดขึ้นในช่วงหลังวันออกพรรษา เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และเปิดโอกาสให้ประชาชน เยาวชน มีส่วนร่วม เป็นการสร้างความรักความสามัคคี

                ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดทำซุ้มสวรรค์ ประดับไม้ดอก ไม้ประดับ ตามเส้นทางถนนหน้าที่ว่าการ อ.นามน ระยะทาง 285 เมตร รวม 21 ซุ้ม  ขบวนแห่นางฟ้า เทวดา การประกวดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น  ขบวนแห่รถบุปผชาติ, การประกวดซุ้มสวรรค์, การประกวดร้องเพลง, การประกวดนางฟ้านามน, การประกวดส้มตำลีลา และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก

                โอกาสนี้นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์และนายสนั่น พงษ์อักษร  รองผวจ.กาฬสินธุ์   ได้ร่วมชมของดีเมืองนามน รวมทั้งกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ  พร้อมมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่และรถบุปผชาติ การประกวดซุ้มสวรรค์ด้วย