ข่าวการศึกษา ประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานผ้าพระกฐินวัดไตรมิตร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดไตรมิตร (ธ.) ต.เขาพระนอน อ.ยางตาด จ.กาฬสินธุ์

ที่วัดไตรมิตร (ธ.) บ้านหนองแวง  หมู่ 3 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดไตรมิตร (ธ.) ต.เขาพระนอน อ.ยางตาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. (อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) นางศิริพร   พิมพะนิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์  นายสันติ จตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะครูบุ คลากรทางการศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  ประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก และได้ถวายปัจจัย เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ จำนวน 509,959 บาท

ด้านนางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการ สกสค.จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) อัญเชิญมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดไตรมิตร (ธ.) ต.เขาพระนอน อ.ยางตาด จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อสืบสานและต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา หลังเทศกาลออกพรรษา นำปัจจัยไทยทานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยที่วัดไตรมิตร (ธ.) ดังกล่าว กำลังดำเนินการซ่อมแซมหลังคาการเปรียญที่ชำรุดอีกด้วย

นางศิริพร กล่าวอีกว่า เพื่อการมีส่วนร่วมในการทำบุญกฐินประทาน โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในครั้งนี้  นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จึงได้นำบุคลากร สกสค.จ.กาฬสินธุ์ และจากหลายจังหวัด เดินทางมาทำบุญกับส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา โดยร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังทรัพย์  ถวายแด่พระสงฆ์และวัดไตรมิตร (ธ.)  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อยอดบวรพระพุทธศาสนาและบำรุงเสนาสนะภายในวัด ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและประกอบงานประเพณีของพุทธศาสนิกชนสืบไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/10/2020 12:45 น. by อินทรีภูพาน