ข่าวสังคม ประชาสัมพันธ์

รงพยาบาลกาฬสินธุ์มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับพยาบาลดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานหลังจากผ่านพ้นวิกฤติโควิด- 19 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะแพทย์ คณะพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2563

โดยกิจกรรมในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 นางสาววีณา เหง้าเกษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนอ่านคำอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชะนี นางทัศนาภรณ์ วรวิทย์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ จากนั้นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 46 คน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้ตระหนักในหน้าที่ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้า พร้อมกับก้าวเดินตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชะนี มีทั้งในส่วนพยาบาลประจำโรงพยาบาล 18 อำเภอและพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากนั้นมีการร้องเพลงพยาบาลโดยพยาบาลทั้งหมดร่วมกันร้อง บรรยากาศเป็นไปด้วยมวลแห่งความปิติยินดีทั้งในส่วนผู้ได้รับรางวัลและผู้ที่มาแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลวันพยาบาลดีเด่นประจำปี 2563