ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ถวายราชสักการะวันพระบิดาแห่งฝนหลวงสวดมนต์ประเทศเสริมสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ และพสกนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นราชสักการะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ขณะที่พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ประเทศ เพื่อความเป็นสิริมคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ ที่ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้น จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในอีกหลายประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวง ตามตำราฝนหลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตัวเอง

ต่อมาเวลา 10.00 น.ที่ศาลาวัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2563  โดยมีพระครูวรจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยบทสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ตั้งมั่นในคุณงามความดี ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต ก็จะสามารถดำรงชีวิตบนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม

                ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยจะหมุนเวียนจัดพิธี ไปยังวัด ทั้งในเขตอำเภอเมืองและอำเภออื่น ๆ ตามความเหมาะสมจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 14/11/2020 13:47 น. by อินทรีภูพาน