ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวอำเภอสมเด็จ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และบริการของส่วนราชการระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวอำเภอสมเด็จ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการของหน่วยงานรัฐระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี นายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหมูม่น  นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมรับการบริการ

โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกล่าวปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ   แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน เรียนดี มีฐานะยากจน จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะลำบาก จำนวน 10 ราย และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่จำนวน 60 ชุด

ทั้งนี้ มีประชาชน มารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม สำหรับบริการต่างๆ ที่ให้บริการประชาชน อาทิ   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ บริการทำหมัน สุนัข แมว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำหน่ายสินค้า OTOP  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บริการคำปรึกษา เรื่องร้องเรียน  สำนักงานพาณิชย์นำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับประชาชน  และบริการของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการอย่างคึกคัก

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/11/2020 20:16 น. by อินทรีภูพาน