ข่าวสังคม

นครพนม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบช่วยเหลือ 5 ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

วันนี้ 17 ตุลาคม 2566 ที่บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทานที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรเพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกคน ภายหลังบ้านที่อยู่อาศัยเกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย บ้านนางจันทรคราม สอนรมย์ บ้านเลขที่ 66 (เสียหายทั้งหลัง) บ้านนายโชครัศมี พิมพ์พงษ์ บ้านเลขที่ 66/2 (เสียหายทั้งหลัง) บ้านนายพิศาล จูมวงค์ บ้านเลขที่ 81 (เสียหายบางส่วน) บ้านนางอรัญญา เรืองชา บ้านเลขที่ 71 (เสียหายบางส่วน) บ้านนางดวงใจ เฉลิมมุข บ้านเลขที่ 66/1 (เสียหายบางส่วน)

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ และต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของประชาราษฎร์ทุกหนแห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงขอให้ครอบครัวผู้ประสบภัยได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านและพระพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตา พร้อมทั้งฝากเตือนไปยังประชาชนทุกคนในการช่วยกันตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้ดี เพราะจากกรายงานเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้มาจากไฟฟ้าลัดวงจร ยิ่งคนในครอบครัวไม่มีใครอยู่บ้าน ยิ่งต้องระมัดระวังเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์ฟ้าทุกชนิดมีอายุการใช้งาน หากมีการชำรุดหรือเสียหายก็ขอให้เปลี่ยนใหม่ ก่อนที่จะเกิดการสูญเสียเช่นนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดเหตุทุกฝ่ายต่างพยายามให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับทั้ง 5 ครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยกันดับไฟ การจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกันในวันนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมก็ได้เดินทางมอบความช่วยเหลือเป็นเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ภาคเอกชนในจังหวัดนครพนมมอบเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง และในสัปดาห์หน้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับกำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 210 ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายจิตอาสา จะได้ร่วมกันรื้อถอนบ้านที่เสียหายเพื่อเตรียมก่อสร้างให้ใหม่ รวมถึงบ้านที่เสียหายบางส่วนก็จะช่วยกันซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมเช่นเดียวกัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/10/2023 16:26 น. by อินทรีภูพาน