ข่าวสังคม

ยโสธร มอบน้ำดื่มสะอาดให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม

ภาครัฐและเอกชนนำน้ำดื่มสะอาดไปมอบให้กับชาวบ้านตามลุ่มน้ำชีหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนขณะนี้เริ่มขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด เนื่องจากถนนทางเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงจนรถที่บริการส่งจำหน่ายน้ำดื่มไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าออกได้

ที่บริเวณศาลากลางหมู่บ้านบ้านดอนขะยอม หมู่ 4 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายชัยนเรศ ยอดแตง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอคำเขื่อนแก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายวิชัย ส่งเสริม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมกันนำน้ำดื่มสะอาดไปมอบให้กับชาวบ้านที่บ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำชีได้เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวรอบๆหมู่บ้านเป็นบริเวณกว้างและถนนเส้นทางที่เข้าออกหมู่บ้านก็ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 60 เซนติเมตร เป็นช่วงๆรวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จนรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านเส้นทางได้และหมู่บ้านดอนขะยอมแห่งนี้ถูกน้ำท่วมเป็นรอบที่ 3 แล้วส่งผลให้ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด เนื่องจากปกติจะมีรถบริการส่งจำหน่ายน้ำดื่มของเอชนวิ่งเข้าไปส่งจำหน่ายน้ำดื่มเป็นประจำแต่ขณะนี้เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงจนรถบริการส่งจำหน่ายน้ำดื่มไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าออกได้

บ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีจำนวน 69 ครัวเรือน ประชากรกว่า 200 คน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวตลิ่งลุ่มน้ำชีและมักจะเสี่ยงถูกน้ำท่วมซ้ำซากเกือบทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลาก

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/10/2023 17:25 น. by อินทรีภูพาน