ข่าวสังคม

ขอนแก่น แรงงานไทยในอิสราเอลกลับถึงบ้านแล้ว 36 คน เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้ารับการช่วยเหลือตามสิทธิ์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเป็นคนขอนแก่นยืนยันแล้ว 3 ราย

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 18 ต.ค. 2566 ที่ ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการประสานให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล เนื่องจากขณะนี้มีชาวขอนแก่นเดินทางกลับมาถึงภูมิลำเนาแล้วจำนวน 36 คน และยืนยันการเสียชีวิตแล้ว 3 ราย

นางอรรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานงานร่วมทุกฝ่ายพบว่าขณะนี้มีแรงงานชาวขอนแก่นเดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอลแล้ว 36 คน ในเขต อ.หนองสองห้อง ,น้ำพอง ,ชนบท ,เขาสวนกวาง ,สีชมพู และ อ.ภูผาม่าน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานที่เดินทางกลับมาด้วยตัวเอง 11คน และได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินคืนแล้วจำนวน 5 คน ซึ่งยังคงต้องประชาสัมพันธ์ให้กับทางแรงงานได้ทราบว่าหากมีแรงงานที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับมาเองให้เก็บใบเสร็จและหลักฐานต่างๆเพื่อมาขอรับเงินค่าตั๋วคืนได้

“ขณะเดียวกัน ทางแรงงานจังหวัดได้แจ้งสิทธิประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับ โดยขณะนี้แรงงานที่เข้ามาพบ 5 คน ได้แจ้งเรียบร้อยแล้ว ส่วนถ้าแรงงานที่กลับมาแล้วมีข้อสงสัยให้ติดต่อทางแรงงานจังหวัดหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่อย่างไรก็ตามหากทางครอบครัวหรือแรงงานต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะการเดินทางกลับประเทศ หรือการช่วยเหลือตามสิทธิ์ ตามที่รัฐบาลกำหนด สามารถประสานงานกับแรงงานจังหวัดได้ทันที ขณะที่การยืนยันกาเสียชีวิตนั้นขณะนี้คนขอนแก่นเสียชีวิตจากเหตุโจมตีที่อิสราเอล 3 ราย”

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/10/2023 19:01 น. by อินทรีภูพาน