ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชการที่ 9  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์  กองทอง  นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนมากสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีทำบุญและตักบาตรพระสงฆ์ โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) รักษาการเจ้าคณะภาค 8 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ อาทิ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ร่องคำ, โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ที่นำน้ำจากจังหวัดมุกดาหารผ่านภูเขามาให้ชาวอำเภอเขาวง ปลูกข้าวเหนียวเขาวง จนทำให้มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/12/2020 11:59 น. by อินทรีภูพาน