ข่าวสังคม

ศาลนครพนม เชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ ศาลจังหวัดนครพนม ประจำปี 2566

ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายอดิศร ตรีเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ ศาลจังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 “รางวัลผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566” และ “รางวัลพนักงานต้อนรับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมีคณะผู้พิพากษาอาวุโส คณะผู้พิพากษาศาล จังหวัดนครพนม นางสาวศรัณยา ศุภศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนมและบุคลากรในศาลจังหวัดนครพนม ตลอดจนคณะผู้ประนีประนอม และคณะผู้ให้คำปรึกษาประจำศาลจังหวัดนครพนม ร่วมในพิธีเนื่องในโอกาส นางวาณี โควบุตร ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครพนม ได้รับรางวัล ผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

นายอดิศร ตรีเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ได้มอบรางวัลพนักงานต้อนรับดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ นางภัททิยา เสมานู เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ได้รับรางวัลพนักงานต้อนรับดีเด่น และ มอบรางวัลพนักงานต้อนรับชมเชย ให้แก่ นายจตุพล เพ็งแจ่มแจ้ง นิติกรปฏิบัติการ และ นางสาวภูชิษา สอนศรี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 12:09 น. by อินทรีภูพาน