ข่าวสังคม

หนองบัวลำภู องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานการประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์การอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-ห-วอน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ต่อจากนั้นภายในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 548 ถุง มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

ในโอกาสนี้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-ห-วอน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในหอประชุมได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้แก่ราษฎรที่มารับถุงยังชีพอีกด้วย

องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวที่ประสบอุทกภัย 4 ครอบครัว ที่บ้านดอนขี หมู่ 6 และ หมู่ 7 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประกอบด้วย ครอบครัวนางทองม้วน จันทา , ครอบครัวนายประสิทธิ์ ศรีบุญเรือง , ครอบครัวนางสาวอุ๋ย จันทา และครอบครัวนางสาวแขก อินทร์กัลยา โดยเฉพาะครอบครัวของนางสาวอุ๋ย จันทา ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุกครอบครัวต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ องคมนตรี กล่าวให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างดี

ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยระหว่างวันที่ 8-20 ตุลาคม 2566 จำนวน 6 อำเภอ 35 ตำบล 176 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 551 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วม 551 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 14,285 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 2,250 ราย ผลกระทบด้านประมง 1,330 ราย พื้นที่ประมงเสียหาย 894 ไร่ ถนนถูกน้ำท่วม 40 แห่ง ปัจจุบันสัญจรได้แล้ว 37 แห่ง ไม่สามารถสัญจรได้ 3 แห่ง