ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม นำทีมจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ สร้างทัศนียภาพที่ดี และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร พร้อมด้วย นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการตามนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยว ที่มีทัศนียภาพภายในตัวเมืองที่น่าชม น่าท่องเที่ยว ซึ่งจะดำเนินในพื้นที่จุดเสี่ยง ได้แก่ ถนนธำรงค์ประสิทธิ์ และถนนเฟื่องนคร โดยได้บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารจนกว่าจะดำเนินแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบนโยบายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เคร่งครัดในเรื่องการขออนุญาตติดตั้งสายสื่อสาร และสารสัญญาอื่นๆ ต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อนดำเนินการติดตั้งและได้รับการตรวจสอบว่าติดตั้งอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน ภายหลังการติดตั้ง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/11/2023 15:55 น. by อินทรีภูพาน