ข่าวสังคม

นครพนม กองทัพเรือพร้อมพันธมิตรรวมใจบรรเทาหนาวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 8 มกราคม 2567 ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดครพนม พลเรือตรีนรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล นรข. จัดกิจกรรมกองทัพเรือและพันธมิตรรวมใจบรรเทาหนาว ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มต้านภัยหนาวให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ จำนวน 100 ผ้า มีสมาชิก 82 คนเป็นชาย 42 คนหญิง 40 ช่วงอายุเฉลี่ย 60-93 ปี มีผู้ป่วยติดเตียง 25 คน และในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน ) ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการบรรเทาภัยหนาวให้กับประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง