ข่าวสังคม

ขอนแก่น Kick off “ตลาดนัดแก้หนี้” เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้-สถาบันการเงิน ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ม.ค. 2567 ที่ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ได้กำชับให้จังหวัดทำงานร่วมกับตำรวจ ให้คุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ ให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พาลูกหนี้ และเจ้าหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเกลี่ยไกล่ โดยให้มีการจัดตลาดนัดแก้หนี้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สองของเดือน ที่บริเวณที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือให้บูรณาการหน่วยงานการเงิน-แก้หนี้ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดตลาดนัดแก้หนี้ และให้เร่งดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศ

“ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีผู้มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้วทั้งสิ้น 3,314 ราย จำนวนมูลหนี้รวม 263,059,754.80 บาท ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ไปแล้วทั้งสิ้น 402 ราย คิดเป็นจำนวนร้อยละ 12.10 ของผู้มาลงทะเบียน “ตลาดนัดแก้หนี้” มีเป้าหมายจัดกิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ เช่น กระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”

การ Kick off “ตลาดนัดแก้หนี้” ภายในงานมีการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ การไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ และตลาดแก้จน ที่จะมีธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พิโกไฟแนนซ์, ตำแหน่งงานว่าง, การลงทะเบียนหางาน, การรับงานไปทำที่บ้าน ,กองทุนเกษตรสำหรับเกษตรกร โดยมีอัยการจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนด้วย