ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม นำประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม. นายวันชัย จันทร์พรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องวันรัฐพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บูรพมหากษัตริย์ตริยาธิราชเจ้า ซึ่งมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมฯ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี เป็นวันรัฐพิธี เนื่องในวันประวัติศาสตร์สำคัญ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงได้รับชัยชนะ จากการทำยุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชา ซึ่งเหล่าพสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสุขสงบและเกียรติภูมิของราชอาณาจักร มาถึงกาลปัจจุบัน โดยการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นนับว่า เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญ ในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมานสามัคคี เสียสละ ต่อสู้ เพื่อรักษาเอกราชของชาติให้ชนรุ่นหลังได้ รำลึกถึงมาตราบเท่าทุกวันนี้