ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ พ่อเมืองลุยงานไม่ยอมหยุดพักแม้วันหยุดขัตฤกษ์น่าชมเชยยิ่งชาวบ้านขนานนามว่า”โนบิตะ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้แม้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ คนชื่อ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลาโดยไม่ได้บังคับแต่ประการใด ออกดับไฟป่าที่รุกไหม้ตามจุดต่างๆของจังหวัดเพิ่อไม่ให้เกิดมลภาวะ อย่าเช่นเกิดไฟรุกไหม้ไม่รู้สาเหตุตามพื้นที่รกร้างในเขตอำเภอเมือง ท่านได้นำทีมรถดับเพลิงจากเทศบาบตำบลนายม ตำบลโนนโพธิ์และนำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจาก อบจ.ออกฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังรุกลามหามรุ่งหามค่ำจนเสร็จสิ้นดับสนิท จากนั้นยังนำเหล่า อส.จ.ออกระดมตัดกิ่งไม้และตกแต่งภูมิทัศน์เก็บกวาดกิ่งไม้ ต้นไม้ทั้งนี้ท่านยังกล่าวขอบคุณที่ทำการปกครองจังหวัดและกองร้อย อส.จ. อำนาจเจริญที่อุทิศเวลาเสียสละมาร่วมทำงานในครั้งนี้แม้จะเป็นวัดหยุดชดเชยก็ตาม

ผู้สิ่อข่าวรายงานอีก ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณิตชื่อนี้สำคัญไฉน “อดิศักดิ์ “แปลว่า มีอำนาจมาก ท่านมาเพื่อพัฒนาเมือง”อำนาจ”ให้เจริญรุ่งเรือง สะอาด สดใส สวยงามถึงแม้ว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่านไม่พักผ่อน. ไปทุกพื้นที่ที่มีภัยพิบัติ แม้ดึกดื่น ยามวิกาล อุปกรณ์ในรถท่านพร้อม สู้กับภัยพิบัติ ทุกที่ที่ท่านไป ที่นั่น เปี่ยมประดุจธรรม มีความสุขสงบร่มเย็นประชาชนต่างขนานนามท่านว่าผู้ว่าฯ “โนบิตะ” ซึ่งเปรียบเสมือนรักความยุติธรรม ยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ อยากเห็น คนอื่นมีความสุข และท่านจะโศกเศร้าไปกับความทุกข์ของคนอื่นเรามิทราบชาติอดีต ท่านเป็นใคร ทำไมทำเพื่อบ้านเมืองถึงขนาดนี้ชาวบ้านต่างขนานนามว่า “อดิศักดิ์”พ่อเมืองอำนาจ เจริญขวัญใจชาวอำนาจเจริญ แท้จริงที่มาพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เจริญสมชื่อจังหวัดจริงๆ