ข่าวสังคม

สกลนคร มอบลายผ้าพระราชทานลายสิริวชิราภรณ์ ผ้าลายชบาปัตตานีเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นหัตถกรรมพระราชทาน

วันที่ 25 มี.ค. 2567 ที่โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย และประชาสัมพันธ์แบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ช่างทอผ้า ทุกเทคนิค และช่างหัตถกรรม ในจังหวัดสกลนคร เพื่อนำลายผ้าพระราชทานนี้ ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัย นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

โดยองค์ประกอบลายพระราชทาน “ลายสิริวชิราภรณ์” มีลายพระราชทานหลัก จำนวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 ลายหัวใจ และ ลายดอกรักราษฎร์ภักดี โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว ประเภทผ้ายก จก ขิด แพรวา ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ซึ่งทุกประเภทสามารถนำลายพระราชทานหลักทั้ง 4 ลายนี้ ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน