ข่าวสังคม

ผู้ว่ากาฬสินธุ์นำจิตอาสาพระราชทานทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันจักรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาวัดประชานิยม ซึ่งเป็นศาสนสถานในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 หรือวันจักรี

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่บริเวณวัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์  นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดประชานิยม ล้างศาลาวัด และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันจักรี วันสำคัญของชาติไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

ทั้งนี้จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ ทั้งด้านศาสนา  ที่โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก พ.ศ. 2331 และจารฉบับทองประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูปต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก