ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พร้อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เวลา 07.30 น.วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่หอประชุม จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระเมธีวัชราจารย์ เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง เจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสงกรานต์ เข็มศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในจังหวัดอุดรธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายรุจติศักดิ์ รังสี รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.ประวัติ จารุตัน รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ร่วมพิธี

จากนั้นเวลา 08.39 น.นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นำข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างเหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอด ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณ เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิชาวไทยตลอดมา อีกทั้งยังรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด