ข่าวสังคม

ยโสธร บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมรวมพลคนยโสธรจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดยโสธร ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสินีนาฎ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ได้นำจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสนิกรชาวจังหวัดยโสธรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันบริจาคโลหิต ในโครงการ “รวมพลคนยโสธร จงรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

โดยก่อนบริจาคโลหิต ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา จากนั้นประธานและหัวหน้าส่วนราชการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำและกราบลา เป็นอันเสร็จพิธี และได้เริ่มกิจกรรมบริจาคโลหิต

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดโครงการ “รวมพลคนยโสธร จงรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดยโสธรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นคลังสำรองโลหิตในภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลยโสธร

อย่างไรก็ตาม เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดได้ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ได้ตลอดทั้งเมษายน 2567 นี้