ข่าวสังคม

ขอนแก่น ทหารจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. พลตรี กิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 และคุณกุมารี เนื่องชมภู ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 รด. จิตอาสา จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดสมศรี ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสำคัญของชาติ “วันจักรี” ร่วมใจทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และนำน้ำสะอาด เติมในถังน้ำกลางของวัดเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง” จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อให้คณะสงฆ์และประชาชน ในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ ระหว่างทหารและประชาชทรงพระเจริญสมเด็จพระเทพ สิรินธร สายใจไทย