ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ คณะนิสิตเก่าจุฬาฯปลูกต้นจามจุรีสานโครงการรักษ์จามจุรีทรงปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518 ร่วมกับคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯกาฬสินธุ์ ร่วมกันปลูกต้นจามจุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 โดยนำเมล็ดพันธุ์จากจามจุรีที่ทรงปลูกมาขยายต่อยอดภายใต้โครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก”เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

ที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518 ร่วมกับคณะชมรมศิษย์เก่าจุฬาฯกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” เพื่อน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานต้นจามจุรีที่ทรงปลูกด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2505 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ประธานรุ่น นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2518 นำคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมกับคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางชมรมฯได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพาะต้นกล้าจามจุรีที่ทรงปลูกดังกล่าว นำไปปลูกในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศในทุกจังหวัด เพื่อเป็นการส่งต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป

ทั้งนี้ ต้นจามจุรีเป็นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขากว้างไกลที่สามารถเป็นร่มเงา เพื่อป้องกันแสงแดด พร้อมกับใบยังนำไปเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพทำให้พันธุ์ไม้ชนิดเจริญงอกงามด้วย
นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ กล่าวว่า วันนี้ทาง CU 18 ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2518 ได้พาคณะชมรมฯมาปลูกต้นไม้ คือต้นจามจุรีในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งปีนี้ คณะนิติศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งมีโครงการ“รักษ์จามจุรีทรงปลูก” เพื่อน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานต้นจามจุรีที่ทรงปลูกด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2505 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทางเราได้เพาะเมล็ดพันธุ์คัดสรรต้นจามจุรีที่มีคุณภาพนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ได้รับการประสานงานจากคุณสืบเกียรติ ตั้งสิทธิโชค ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำต้นจามจุรีมาทั้งหมด 5 ต้นด้วยกันโดยได้คัดเลือกสถานที่ปลูกจึงเลือกสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง โดยได้รับการอนุญาตจาก สำนักงาน อปพร.(ลานเต้นแอโรบิค) ซึ่งเป็นสถานที่นันทนาการ มีประชาชนที่รักสุขภาพมาออกกำลังกาย ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ไปปลูกที่จังหวัดขอนแก่นในพื้นที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา วันนี้อากาศเย็นสบายดีอาจทำให้ต้นจามจุรีที่นำมาปลูกมีความเจริญงอกงามให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนที่ได้เดินทางมาออกกำลังกาย ณ แก่งดอนกลางแห่งนี้

อย่างไรก็ตาม ในภายภาคหน้าทางชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จะเดินทางมาเยี่ยมชมต้นจามจุรี เพื่อดูความเจริญเติบโตในอนาคต เราก็จะสานต่อโครงการปลูกต้นจามจุรี โดยหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณรุ่นพี่ รุ่นน้องที่อยู่ในพื้นที่กาฬสินธุ์หรือจังหวัดใกล้เคียงที่ให้การต้อนรับพร้อมกับร่วมทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างอบอุ่น