ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ พสกนิกรสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์แสดงพลังความจงรักภักดีร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่วิหารคตด้านทิศตะวันออก พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน พร้อมกันใจสวดมนต์พระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ให้ทรงปราศจากโรคาพาธทั้งป่วงทรงพระเกษมสำราญ ด้วยพระเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูลสถาบันที่เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของคนทั้งชาติ

ทั้งนี้ ก่อนการประกอบพิธี ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเจริญจิตภาวนา 30 นาที เจ้าหน้าที่นำกล่าวถวายพระราชกุศล ความว่า ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอถวายพระพรชัยมงคลจงบังเกิดมีแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง ทรงพระเกษมสำราญ ตลาดกาลเป็นนิตย์เทอญ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานฝ่ายฆราวาสกรวดน้ำ รับพร ลำดับสุดท้าย กราบพระรัตนตรัย พร้อมใจกันยืนขึ้นถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จพิธี

อย่างไรก็ตาม มีพสกนิกรสวมใส่ชุดสีเหลืองร่วมกันจัดตั้งโรงทานบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมพิธี หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แบ่งปันความสุขรวมกันแจกถุงยังชีพมีข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชนจำนวน 100 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย