ข่าวสังคม

สกศ รวมพลังจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( สกศ ) รวมพลังจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

29 05 67 นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย ดร.สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Give & Gift เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี

นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ในครั้งเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 2 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Give & Gift เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย
ในการนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลกรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรม “อ่านนิทานให้น้องฟัง” เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก รวมทั้งร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ..