ข่าวสังคม

นครพนม คณะสงฆ์ประกอบพิธีถวายการต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 2 รูป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พระธรรมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายการต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 2 รูป คือ พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ป.ธ.9 เจ้าคณะอำเภอนาหว้า เจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า และพระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม โดยมีพระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ญาติโยม ร่วมในพิธีฯ