ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์สมาคมหมอลำจัดคอนเสิร์ตการกุศลตุ้มโฮมฮุ่งเฮืองหมอลำเมืองกาฬสินธุ์

สมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมจัดคอนเสิร์ตหมอลำการกุศล “ตุ้มโฮม ฮุ่งเฮือง หมอลำเมืองกาฬสินธุ์” ปีที่ 2 เพื่อระดมทุนเข้าสมาคมฯช่วยเหลือสมาชิก เครือข่ายศิลปิน และขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม หมอลำพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ และกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์แก่สังคม

ที่สนามกีฬาอบต.หัวงัว บ้านเสียว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตหมอลำการกุศล “ตุ้มโฮม ฮุ่งเฮือง หมอลำเมืองกาฬสินธุ์” ปีที่ 2 ซึ่งสมาคมหมอลำ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อระดมทุนเข้าสมาคมฯ ช่วยเหลือสมาชิก เครือข่ายศิลปิน และขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม หมอลำพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ และกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์แก่สังคม โดยมีนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสิทธิพงษ์ โทไข่ษร นายกสมาคมหมอลำ จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อครูแม่ครูสมาคมหมอลำ จ.กาพสินธุ์ ศิลปินหมอลำ ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนแฟนหมอลำร่วมงานจำนวนมาก

โดยก่อนพิธีเปิดนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้นำผู้ร่วมงานถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมสลักษณ พระบรมราชินี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นได้มอบช่อดอกไม้ให้กับดร.ฉวีวรรณ ดำเนิน พันธุ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2536 สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำ) คุณพ่อฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ ปี 2549 สาขาศิลปะการแสดง(หมอลำ) นายสิทธิพงษ์ โทไข่ษร นายกสมาคมหมอลำ จ.กาฬสินธุ์ คุณแม่ปทุมทิพย์ ศรีทอง ศิลปินอาวุโส คุณแม่พิศมัย เพชรลมโชย ศิลปินมรตกอีสาน ปี 2559 คุณแม่ชไมพร รุ่งนภา ศิลปินวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 2567 ซึ่งวันนี้มาร่วมงานและทำการแสดงหมอลำบนเวทีด้วย จากนั้นมีการแสดงหมอลำ โดยพ่อครูแม่ครูสมาคมหมอลำ จ.กาพสินธุ์ และการแสดงหมอลำของคณะศิลปินภูไท

นายสิทธิพงษ์ โทไข่ษร หรือคุณพ่อวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ นายกสมาคมหมอลำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สมาคมหมอลำ จ.กาพสินธุ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นปี 2562 มีวัตุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือดูแลสมาชิกศิลปินหมอลำ และอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมหมอลำ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ โดยที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกสอนถ่ายทอดการแสดงหมอลำทำนองกาพสินธุ์ตามสถานศึกษาใน จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมหมอลำสองฝั่งโขง ไทย- ลาว ประจำปี 2566 และเข้าร่วมการแสดงหมอลำร่วมกับงานประเพณีบุญประจำปีของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานครั้งนี้ สมาคมหมอลำ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมจัดคอนเสิร์ตหมอลำการกุศล “ตุ้มโฮม ฮุ่งเฮือง หมอลำเมืองกาฬสินธุ์”ขึ้นปีที่ 2 เพื่อระดมทุนเข้าสมาคมหมอลำ จ.กาฬสินธุ์ และเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ และกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์แก่สังคมต่อไป

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ มีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำ โดยเฉพาะหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ ที่ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ที่ศิลปินหมอลำรวมตัวกันเพื่อสืบสาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัว ในส่วนงานสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามวันนี้ ได้เห็นถึงพลังของพี่น้องศิลปินพื้นบ้านชาวกาฬสินธุ์ ที่จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้าสมาคมฯ เป็นการช่วยเหลือสมาชิก เครือข่ายศิลปินให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมและขอบคุณต่อความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวศิลปินหมอลำ รวมทั้งเครือข่ายทางวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน และทำหน้าที่นำเสนอมรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นความภาคภูมิใจที่แสดงถึงอัตลักษ์ของความเป็นกาฬสินธุ์ให้โลกได้รับรู้อย่างแพร่หลายต่อไป