ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำพสกนิกรฯลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (3 มิ.ย. 67) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณอาคารพระราชทานเลี้ยง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พร้อมคู่สมรส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

โอกาสนี้ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ได้เปิดให้ประชา ชนทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2567