ข่าวสังคม

ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ปิดป้ายแสดงสิทธิ์ที่ดิน 4 แปลงหลังผู้ทำกินถูกจับคดีฟอกเงินศาลสั่งยึดทรัพย์ก่อนจัดสรรให้ผู้ไม่มีที่ทำกิน

ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 4 แปลงใน อ.บ้านกรวด หลังจากผู้ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ถูกจับกุมดำเนินคดีฐานฟอกเงิน และศาลสั่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้ประมูลต้องตัดสางต้นยางออกให้แล้วเสร็จตามกำหนด ก่อน ปปง.ส่งมอบที่ดินให้ ส.ป.ก. จัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินต่อไป

(5 มิ.ย.67) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายชยพล เพชรหนองชุม นิติกร ชำนาญการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านกรวด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองไม้งาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ในท้องที่ตำบลหนองไม้งาม และตำบลบึงเจริญ อ.บ้านกรวด หลังจากผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินทั้ง 4 แปลงดังกล่าว ได้ถูกจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับฐานความผิดฟอกเงิน และศาลสั่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาด ซึ่งได้สิ้นสุดคดีและเสร็จสิ้นการขายทอดตลาดแล้ว แต่การยึดทรัพย์สามารถยึดได้เฉพาะทรัพย์บนดินคือต้นยางพารา ดังนั้นผู้ที่ประมูลได้จะต้องทำการตัดสางต้นยางออกตามระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นให้แจ้ง ป.ป.ง.ทราบ เพื่อจะได้ส่งมอบที่ดินทั้ง 4 แปลง ให้ สปก.ดำเนินการจัดสรรให้เกษตรรายใหม่ที่ไม่มีที่ทำกินได้เข้าทำกินต่อไป

นายชยพล เพชรหนองชุม นิติกร ชำนาญการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศที่ดินสวนยางพาราทั้ง 4 แปลงครั้งนี้ เป็นการแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากที่ดินดังกล่าวยุติแล้วตามคำพิพากษาศาล ต้องให้ ป.ป.ง.เป็นคนยึดทรัพย์ ซึ่งทรัพย์ที่ทำการยึดได้เฉพาะทรัพย์บนดิน คือ ต้นยางพารา ซึ่งผู้ที่ประมูลต้นยางมาได้ทั้ง 4 แปลง ก็ต้องดำเนินการตัดสางออกจากพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วแจ้งให้ ป.ป.ง.ทราบ กรณียึดทรัพย์ครั้งนี้เป็นคดีความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน เนื่องจากผู้ที่ถือสิทธิ์เดิมสิ้นสุดไปแล้ว ถูกยึดทรัพย์ตามกฎหมาย แต่ที่ดินไม่สามารถยึดได้เนื่องจากเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งทาง ป.ป.ง.ก็จะทำการส่งมอบที่ดินให้กับ สปก.ตามขั้นตอน เพื่อที่จะนำไปสู่การจัดสรรที่ดินแปลงที่ถูกยึดให้กับเกษตรกรผู้ที่ไม่มีที่ทำกินต่อไป