ข่าวสังคม

หนองคาย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำประชาชนชาวโพนพิสัย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 แสนตัว ลงอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มิ.ย. 2567 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง บ้านโนนสง่า หมู่ 1 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งมีข้าราชการ นักเรียน ประชาชนในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย ร่วมกิจกรรม โดยทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลานิล รวม 200,000 ตัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่รองรับน้ำเก็บกักน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย และใกล้เคียงได้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นแหล่งน้ำชุมชนที่สำคัญ ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและใช้ในชีวิตประจำวัน ในช่วงหน้าแล้ง สามารถเก็บน้ำไว้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่แห้งขอด และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาน้ำจืดสายพันธุ์ต่าง ๆ เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี.