ข่าวสังคม

ขอนแก่น รับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สายที่ 4 จากจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ 12 มิ.ย. 2567 ที่ บริเวณสวนสาธารณะหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เป็นจังหวัดลำดับที่ 7 ในสายที่ 4 ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม โดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว