ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ เปิดโครงการ 72 ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมมอบต้นกล้าไม้ให้กับทุกภาคส่วนนำไปปลูกตามโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ 18 อำเภอ ตั้งเป้าหมาย 720,000 ต้น

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมมอบต้นกล้าไม้ให้กับทุกภาคส่วนนำไปปลูก ตามโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมาย 720,000 ต้น

ทั้งนี้ก่อนพิธีเปิดโครงการฯและมอบต้นกล้าไม้ได้รับชมการถ่ายทอดการเปิดตัว “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงาน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.ประวัติ จารุตัน รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ และทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับชมและรับการแจกกล้าไม้

ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขึ้น โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งหมด 720,000 ต้น ดังนั้นทาง จ.กาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และร่วมกันตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ดูดซับกักเก็บคาร์บอนช่วยลดโลกร้อน ตลอดจนเป็นการร่วมกันผลักดันให้ จ.กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดคาร์บอนต่ำต่อไป ซึ่งหลังจากทำการปลูกต้นไม้แล้ว ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและส่วนราชการให้ลงคิวอาร์โค้ดไว้ด้วย เพื่อที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ให้ครบตามเป้าหมาย 720,000 ต้นด้วย