ข่าวสังคม

พ่อเมืองชัยภูมิ นำข้าราชการประชาชนร่วมวิ่ง เดิน ปั่น รับธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. (14) นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำข้าราชการผู้พิพากษา ศาล ฝ่ายคทหาร ตำรวจ คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมตั้งแถวประกอบเป็นขบวนเพื่อรอรับ มอบธงตราสัญลักษณ์ในงานพิธี เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567)

โดยครั้งนี้ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อทำพิธีรอ รับมอบธงตราสัญลักษณ์ต่อจากร่อยต่ออ.โคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น มา ณ ลานกิจกรรมสำนักงาน อบจ. (ส่วนหน้า)ช่องสามหมอ ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ก่อนที่นายอนันต์ นาคนิยม ผวจ.ชัยภูมิ จะนำขบวนเคลื่อนออกจากสำนักงาน อบจ. (ส่วนหน้า)ช่องสามหมอ ต.ช่องสามหมอ ไปตามเส้นทางถนนชัยภูมิ-ชุมแพ หมายเลข 201มุ่งหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางกว่า45 กม. เข้าสู่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่14-17 มิ.ย. รวม4วัน ก่อนนำส่งมอบไปที่ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ในวันที่17 มิ.ย.2567 ต่อไป/