ข่าวสังคม

สกลนคร บูรณะภูน้ำลอดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 17 มิ.ย. 2567 เวลา 08.00 น. ที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณ บ่อพญานาค “ภูน้ำลอด” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครสกลนคร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณะฟื้นฟู และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ รวมทั้งการจัดทำป้ายแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ภูน้ำลอด หรือบ่อพญานาค แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสกลนคร แห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อถวายเป็นน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี พ.ศ. 2562 ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการบูรณะฟื้นฟูคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือน มิถุนายน นี้ โดยในปีมหามงคลนี้ ได้กำหนดฤกษ์สำหรับการอันเนื่องด้วยน้ำพระพุทธมนต์ ประกอบด้วย การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 14.49 น. พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 พิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์รวมที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และพิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ตามฤกษ์เวลา ตลอดเดือนกรกฎาคม

สำหรับ “ภูน้ำลอด” หรือบ่อพญานาค แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสกลนคร ตามประวัติแล้วเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างองค์พระธาตเชิงชุม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 บ่อน้ำแห่งนี้ เดิมมีน้ำผุดขึ้นมาเนื่องจากลำธารใต้ดินซึ่งไหลมาจากเทือกเขาภูพาน ผ่านใจกลางเมืองมาจากด้านทิศเหนือแล้วไหลมาผุดที่นี้ เลยเรียกว่า ภูน้ำลอด หรือ ภูน้ำซอด ในภาษาอีสาน แล้วน้ำที่ไหลมาก็จะไหลลงสู่สระพังทอง และหนองหาร ต่อไป