ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดออกรับบริจาคโลหิต-อวัยวะต่อลมหายใจสร้างบุญใหญ่

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกหน่วยรับบริการบริจาคโลหิตที่ผู้ใจบุญเสียสละเลือด และรับบริจาคอวัยวะ เพื่อต่อลมหายใจให้กับเพื่อนมนุษย์เสริมบุญใหญ่ในปีมหามงคล

ที่อาคารชั้น 1 หอประชุมศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางวัชรี มงคงศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางจงกลณี เกียรติดำเนินงาม คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ และสมาชิกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำทีมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการในการรับการบริจาคโลหิต และรับบริจาคอวัยวะจากประชาชนที่ผ่านการตรวจร่างกาย และมีความพร้อมที่จะขอรับบริการการบริจาคโลหิตในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้นำจากหน่วยงานราชการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนได้นำประชาชนในพื้นที่ออกมาเสียสละโลหิตและร่วมบริจาคอวัยวะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จำนวนมาก

โดยเลือดที่รับบริจาคในครั้งนี้ได้จำนวน 187 ยูนิต จะนำเข้าคลังเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้เลือดในการรักษา นอกจากนยังมีผู้ใจบุญบริจาคดวงตา และอวัยวะทั้งสิ้น จำนวน 14 ราย ซึ่งเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในปีนี้ถือเป็นปีมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดมีภารกิจหลักในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อุบัติเหตุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และมีการตั้งจุดให้บริการในการบริจาคโลหิต หรือผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ เพื่อต่อลมหายใจ กับผู้ที่มีความต้องการประสงค์ที่จะใช้อวัยวะที่ผู้บริจาคมอบให้กับเหล่ากาชาดสามาถเข้ามาสอบถามหริอติดต่อที่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ได้