ข่าวสังคม

นครพนม ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพบปะสื่อมวลชน ถกปัญหาหยุดยาเสพติดสิ่งผิดกฏหมายชายแดน

วันที่ 18 มิถุนายน 67 ที่ห้องประชุมรับรอง ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอกเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พันเอกศิวดล ยาคล้าย ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 1 (ผบ.บก.ควบคุมที่ 1) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี /ผู้บังคับการกองพลทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3) พร้อมด้วย พันเอกกัญญณัฐ ไชยโอชะ รอง เสธ.ส่วนสกัดกั้น นบ.ยส.24 พันเอก ศรณณัฐ นวลมณี รอง.ผบ.บก.ควบคุมที่ 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในเรื่องการวางมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมสร้างความร่วมมือเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายตามแนวชายแดน โดยร่วมกันขับเคลื่อน สร้างความร่วมมือกับชุมชน หมู่บ้าน ในการตรวจสอบ คัดกรอง แจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่ชายแดน พร้อมกับฟังบรรยายสรุปผลงานการทำงานในห้วงที่ผ่าน นอกจากนี้ยังได้มีการพบปะรับประทานมื้อเที่ยง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับสื่อมวลชนในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ พันเอกศิวดล ยาคล้าย ผบ.บก.ควบคุมที่ 1 / ผบ.ร.3 กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าในการแก้ไขปัญหาระยาเสพติด รวมถึงการกระทำผิดกฏหมายตามแนวชายแดนจะต้องเกิดความร่วมมือทั้งหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วย ทั้งทหาร ตำรวจ นรข. ฝ่ายปกครอง รวมถึงสื่อมวลชน ภาคประชาชน ที่จะสร้างการรับรู้เข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถึงพิษภัยปัญหายาเสพติด การกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนหันมาช่วยกันเป็นหูเป็นตา ตรวจสอบ คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง ผู้ค้า ผู้เสพ รวมถึงการแจ้งเบาะแสต่างๆ เป็นการตัดวงจรกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหา ยาบ้า ราคาถูกลงอย่างมาก แต่ก่อนราคาเม็ดละ 100 – 300 บาท ตอนนี้เหลือเพียง 30 50 บาท ปีนี้สามารถจับยาเสพติดได้เกิน 5 ล้านเม็ด มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามถ้าชุมชนเข้มแข็ง ช่วยกันทุกภาคส่วนปัญหายาเสพติดก็คงจะลดลงได้ไม่เกินความสามารถ ยืนยันจะทำงานอย่างเต็มที่ตอนนี้ทั้งชายแดนและตอนในสามารถแจ้งให้กับหน่วยงานจะทำให้เห็นถึงการทำงานฝากพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสทั้งคนค้าและคนเสพ เพื่อจะช่วยกันไม่ให้คนเหล่านี้มีที่ยืนในสังคมของเราต่อไป