ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ เจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่วิหารคตพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นิสิต นักศึกษา นักเรียน และพสกนิกรร่วมงานอย่างพร้อมเพียง

ทั้งนี้ นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งการเจริญพระพุทธมนต์และการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตนั้นมีมาแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายทำให้เกิดความสุขสวัสดิ์ เมื่อผู้สวดมนต์สวดด้วยความเคารพที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและแผ่เมตตา ทำให้ใจเป็นสมาธิจะเกิดอานิสงค์ทำให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุข

ทั้งนี้ มีสถานศึกษา 8 แห่งเข้าร่วม อาทิ ร.ร.อนุกูลนารี ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร.ร.เมืองกาฬสินธุ์ ร.ร.เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ร.ร.เทศบาล 7 เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์