ข่าวสังคม

สกลนคร รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โครงการ “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น สภากาชาดไทย โดยมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่หอประชุมจามจุรี 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาดไทย รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดี การเป็นผู้ให้ และสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม ผ่านการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์