ข่าวสังคม

อำเภอสหัสขันธ์เร่งสร้างความเชื่อมั่นฉีดวัคซีน 100%

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งสร้างความเชื่อมั่นกลุ่มเป้าหมาย ลงทะเบียน และเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ 100%  ล่าสุดคณะสงฆ์ร่วมให้กำลังใจและรับการฉีดวัคซีน Sinovac  แล้ว 1 รูป

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  นายสมบูรณ์  ไชยศรี สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์  นพ.คมกฤษ  วิเศษ ผอ.รพ.สหัสขันธ์  และนายอาทิตย์  ภูแย้ม ปลัดอำเภอ   เข้าดูความเรียบร้อย การจัดพื้นที่บริการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นการบริการกลุ่มด่านหน้า  ทั้งส่วนของหัวหน้าส่วนราชการ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพระภิกษุ  โดยได้นิมนต์พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ มาให้กำลังใจผู้รับวัคซีน และโดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดเวฬุวัน  ต.นิคม ในนามคณะสงฆ์ อ.สหัสขันธ์ มารับวัคซีนรูปแรก  ในวันนี้ด้วย ซึ่งบรรยากาศการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครใจเข้ารับวัคซีนครบ 171 ราย

นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  ข้อมูลการจองวัคซีนใน อ.สหัสขันธ์  มีการจองวัคซีนแล้วทั้งหมด 8,856 ราย แยกเป็นกลุ่ม ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป  มียอดจองแล้วร้อยละ  87  ซึ่งมีประชากรในกลุ่มนี้ทั้งหมด 7,432 คน บุคคลที่มีโรคประจำตัว  7 กลุ่มโรค ลงทะเบียนจองวัคซีนแล้วร้อยละ 79.85  ยังมีกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงสูงที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย  อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนให้รวดเร็วและทั่วถึง  ให้ครบจำนวนประชากร ทั้งหมด 42,658  คน  

“ในการสร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน จะเป็นใบเบิกทางให้การจัดการวัคซีนในพื้นที่ทำได้ตามกระบวนการเร็วอย่างขึ้น จึงได้นิมนต์คณะสงฆ์ โดยพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ มาให้กำลังใจ และมีพระภิกษุสมัครใจร่วมฉีดวัคซีน 1 รูป จากวัดเวฬุวัน  ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ต่อจากนี้ก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้ง 85 หมู่บ้าน ใน 8 ตำบล  โดยขณะนี้มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว 385 คน ฉีดครบ 2 เข้มแล้ว 254 คน” นายอำเภอสหัสขันธ์กล่าว

สำหรับวัคซีน Sinovac ที่ได้รับโควตาจัดสรรมาทั้งหมด 171 โดส  ซึ่งจะฉีดให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่สมัครใจ  อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และคณะสงฆ์   โดยผู้เข้ารับวัคซีน จะต้องผ่านการคัดกรอง ซักประวัติ ตรวจวัดไข้ ความดัน ก่อนเข้ารับวัคซีนทุกราย และเมื่อฉีดเรียบร้อยแล้วจะต้องรอสังเกตอาการ 30 นาที  และการตรวจวัดความดันทุกๆ 15 นาที