ข่าวสังคม

ขอนแก่น ชาวบ้านรักชาติสุดทน ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ ทรุด สัญจรลำบาก เกรงเกิดอุบัติเหตุ ผู้ใหญ่บ้านประกาศเรี่ยไรลูกบ้าน ลงขันกันคนละเล็กละน้อย ระดมกำลังออกซ่อมด้วยตัวเอง

ที่ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ชาวบ้านหลายสิบคนกำลังช่วยกันทุบ เจาะ คอนกรีตพื้นถนน ที่ทรุดลงโดยเกิดจากการกัดเซาะผิวถนนทำให้สัญจรผ่านไปมาลำบาก ช่วงเวลากลางคืนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากบางจุดเป็นหลุมลึก นายพยุง สีคามเม ผู้ใหญ่บ้าน เผยว่า จากการประชุมของลูกบ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 เกี่ยวการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านที่ทรุดตัวลง และเป็นหลุมเป็นบ่อ มีมติว่า ให้แต่ละครอบครัวช่วยกันลงขันเงิน แล้วแต่กำลังศรัทธา เพื่อซื้อคอนกรีตซีแพค หิน ทราย และขอแรงไปทำการขุดเจาะ พื้นคอนกรีตเดิมออก โดยปรับระดับพื้นเพื่อเทคอนกรีตใหม่ โดยลูกบ้านแต่ละครัวเรือนเห็นชอบในมติที่ประชุม

ต่อมาชาวบ้านได้ลงมือทำโดยการขุดเจาะพื้นถนนเดิม มีทั้งหมด 3 จุด โดยมีผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมลงขันด้วยกัน เป็นเงินจำนวน 8,500 บาท สำหรับถนนที่เกิดการชำรุดนั้นผวิจราจรเป็นซีเมนต์ เกิดจากการเซาะของน้ำที่ไม่ไหลเข้าท่อระบายน้ำ ทำให้ถนนบางส่วนทรุดลงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาเป็นปีแล้ว โดยหลังจากการลงขันกันมาได้เงินมาส่วนหนึ่ง ซึ่งจะต้องทำให้ถนนสามารถใช้งานได้สะดวก ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และไม่ให้พังมากกว่าเดิมในช่วงหน้าฝน

จากการที่ลูกบ้านให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของหมู่บ้าน ตนรู้สึกดีใจในความสามัคคีของชาวบ้าน โดยเดิมทีทางหมู่บ้านเคยของบซ่อมถนนภายในหมู่บ้านไปหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ได้คำตอบว่าไม่รู้จะมีงบเมื่อไหร่ ทางเรากลัวเกิดอุบัติเหตุ จึงต้องทำเร่งด่วนจากความร่วมมือของชาวจงเกิดความสำเร็จ ผู้ใหญ่บ้านกล่าวในที่สุด