ข่าวสังคม

ขอนแก่น พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในช่วงฤดูฝน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. 2567 ที่ ถนนมะลิวัลย์ บริเวณปั๊ม ปตท. (เยื้องมหาวิทยาลัยขอนแก่น) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองขอนแก่น เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่กำลังจะมาถึง โดยได้จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ดำเนินการกำจัดวัชพืชเศษสวะ ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ การพร่องน้ำ ขุดลอกคลองระบายน้ำ เปิดทางน้ำให้ไหลลงไปยังบึงทุ่งสร้างได้อย่างสะดวก เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากความร่วมมือของหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่ได้ร่วมมือกันในการขุดลอกผักตบชวา ตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้วางไว้ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตเป็นจำนวนมาก จากการได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำ ซึ่งมีการขุดลอกเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะดึงน้ำออกจากเขตเศรษฐกิจในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อให้ไหลลงไปยังบึงทุ่งสร้างได้อย่างสะดวก ถือเป็นการเตรียมพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน

“นอกจากนี้ได้สั่งการไปยังทุกอำเภอได้เร่งสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัย ดินโคลนถล่ม โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เตรียมรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและสามารถให้การแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญการดำเนินการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งมุ่งหวังว่าจากการที่ได้มีการเตรียมการและวางแผนมาเป็นอย่างดีจะทำให้สถานการณ์ในกรณีที่มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จะได้รับการบรรเทาเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี”