ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศสมณศักดิ์ชั้นเทพถวายหลวงปู่ไดโนเสาร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมทุกภาคส่วนเตรียมจัดพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศชั้นเทพ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพมงคลวชิรมุนี หลวงปู่หา สุภโร หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์ ย้ำมาตรการป้องกันโควิด 19 จำกัดศิษยานุศิย์ร่วมงาน ไม่เกิน 50 คน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ศาลาการเปรียญมงคลศรีสวัสดิ์  วัดสักกะวัน  ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  นายทรงพล ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ  เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดพิธีเชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระมงคลวชิรมุนี  หรือ หลวงปู่หา สุภโร หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์   โดยมีพระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ)  พระอาจารย์ชัยณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ตัวแทนคณะสงฆ์   น.ส.แววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์   พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อเตรียมจัดพิธีการเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564  เน้นย้ำภายใต้มาตรการและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการประชุมเตรียมการจัดพิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ถวายแด่พระเทพมงคลวชิรมุนี (หลวงปู่หา สุภโร)  ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระณาณวิสาลเถร เป็นพระเทพมงคลวชิรมุนี ภาวนาวิธีวราจารย์ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดสักกะวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ถวายแด่พระเทพมงคลวชิรมุนี โดยมีกำหนดในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่ วัดสักกะวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้ในการประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี  ได้มอบหมายภารกิจให้กับ  ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ  กำหนดการ ขั้นตอน พิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แผนผังการจัดสถานที่ ซึ่งกำหนดภายในบริเวณศาลาการเปรียญ วัดสักกะวัน รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ที่ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ทั้งนี้ ในการจัดพิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ถวายแด่พระเทพมงคลวชิรมุนี ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีไม่เกิน 50 คน

พระเทพมงคลวชิรมุนี หรือหลวงปู่หา สุภโร หรือ หลวงปู่ไดโนเสาร์  อายุ 95 ปี  75 พรรษา ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)  เป็นพระเถราจารย์ผู้ปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ในปี พ.ศ. 2537 ได้นั่งวิปัสสนาบริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว พื้นที่ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์  และได้นิมิตประหลาด  และกลายเป็นปฐมบทแห่งการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ พันธุ์กินพืชจำนวนมากเท่าที่เคยพบในในประเทศไทย ต่อมาได้ก่อสร้างเป็นอาคารหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ และที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/06/2021 12:31 น. by อินทรีภูพาน