ข่าวสังคม

นครพนม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 210 ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

ที่ลานหน้ากองบัญชาการ มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พล.ต.ฉัฐชัย มีชั้นช่วง ผบ.มทบ.210 มอบหมายให้ พ.อ.สุดเขตต์ พลยะเรศ เสธ.มทบ.210 นำกำลังพล มทบ.210 และ ร.3 พัน.3 พร้อมยุทโธปกรณ์ ทำการตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม , องค์การบริหารส่วนตำบลกรุคุ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เข้าร่วมการตรวจความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากฤดูฝน หน่วยจึงได้ดำเนินการตรวจความพร้อมและซักซ้อมเพื่อให้กำลังพลเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน สร้างความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อออกปฏิบัติงานจริง สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์