ข่าวสังคม

สกลนคร ลุยแก้หนี้งานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงาน 900 ราย ทุนทรัพย์กว่า 159 ล้านบาท

วันนี้ (29 มิ.ย. 2567) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร พลตำรวจโทพัฒนวุธ อังคะนาวิน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ และ นายศราวุธ คงยืน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน พร้อมเชิญภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ทางกฎหมายจำนวนกว่า 300 คน

การจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สิน ทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดี หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญา ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และรู้สิทธิตามกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผน และสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดี ไม่ถูกยึดทรัพย์ ไม่ถูกขายทอดตลาด แล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดจบหนี้ ส่วนลดดอกเบี้ย ลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

ภายในงานมีการให้บริการต่างๆ มายมาย เช่น การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และการสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับ การวางแผน และสร้างวินัยทางการเงิน การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินของ 7 หน่วยงาน และการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 4 สถาบัน ประกอบด้วย 4 สถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ 1. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 2. ธนาคารออมสิน 3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยภายในงานเชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานกว่า 900 ราย แยกเป็นก่อนฟ้อง จำนวน 379 ราย หลังศาลมีคำพิพากษา จำนวน 521 ราย ทุนทรัพย์กว่า 159 ล้านบาท

พลตำรวจโทพัฒนวุธ อังคะนาวิน กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ได้เดินหน้าจัดงาน“มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมายจากสถาบันการเงิน ซึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 และสายด่วนกรมบังคับคดี โทร 1111 กด 79 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง