ข่าวสังคม

นครพนม กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 1 ก.ค. 2567 เวลา 13.30 น. นายปัฐม์ ปัทมจิตร กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และคณะ ได้เยี่ยมคารวะนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือด้วย เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว ทั้งได้ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา รวมทั้งปัญหาความมั่นคงเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจาก สปป.ลาว เข้ามายังจังหวัดนครพนม

สำหรับสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ และนครพนม ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกงสุล ตลอดจนดูแล ปกป้อง และคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์ทางการค้า เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย