ข่าวสังคม

เจ๊นาง วันเพ็ญ เศรษฐรักษา เดินสายทำบุญถวายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์พระป้องกันโควิด

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำบุญเลี้ยงพระถวายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ พระภิกษุ-สามเณร ป้องกันโรคโควิด-19 เดินสายมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม แก่แพทย์ พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับคนไข้ รถเข็นคนพิการ ถุงยังชีพกับผู้ประสบวาตภัย พร้อมเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา  06.30 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษานางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมครอบครัว และคณะนิมนต์พระภิกษุ สามเณร ทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด โดยมีส่วนราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ประชาชน ร่วมพิธี ทั้งนี้ทุกคนที่เข้าร่วมพิธีต่างปฏิบัติตนตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด พร้อมกับถวายข้าวสาร อาหารแห้ง จตุปัจจัยไทยทาน และถวายหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ แด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

จากนั้นเวลา 09.30 น.นางวันเพ็ญ พร้อมคณะเดินทางไปมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลยางตลาด เพื่อสนับสนุนภารกิจในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ที่มาใช้บริการที่ และมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม และให้กำลังใจบุคลากร แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย พร้อมรณรงค์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

ต่อมาเวลา 10.00 น. ได้เดินทางไปมอบรถเข็นและถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือ ให้กับราษฎรบ้านตูม หมู่ 19 ต.บัวบาน จำนวน 1 ราย และบ้านเหล่า หมู่ 5 ต.บัวบาน จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นบุคคลทุพพลภาพ พร้อมมอบถุงยังชีพ ไข่ไก่ ช่วยเหลือครอบครัวราษฎรผู้ประสบวาตภัย ที่บ้านดอนยานาง ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาดจำนวน 17 ครัวเรือน โดยมีนายบรรจง ยนต์ชัย ส.อบจ.ยางตลาด เขต 4 นางสาวอัจฉรา ยนต์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน นายบรรจบ ภูมิ่งเดือน นายก อบต.ดอนสมบูรณ์ นายนาคินทร์ ภูจ่าพล ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนให้การต้อนรับ

นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและสมาชิกทุกคนในครอบครัว จึงได้นิมนต์พระภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาต ถวายปัจจัยไทยทาน รวมทั้งเดินสายมอบเงินสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลยางตลาด ที่เป็นสถานที่บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของประชาชน ให้มีสุขภาพดีขึ้น โดยในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งคนไข้ และญาติที่มาเฝ้าไข้ด้วย

นางวันเพ็ญ กล่าวอีกว่า ในส่วนของราษฎรผู้ประสบวาตภัยและสาธารณภัยต่างๆนั้น หลังจากได้รับการประสานจากผู้นำท้องถิ่น ก็ได้จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพเป็นการเบื้องต้น ขณะที่ในส่วนของการช่วยเหลือและซ่อมแซมด้านที่พักอาศัยนั้น ได้มอบหมายท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประสานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยในระดับพื้นที่และอำเภอ เข้ามากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

“อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเกิดโรคติดเชื้อโควิด-19 นั้น ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ก็ได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนอย่าประมารท การ์ดอย่าตกโดยเด็ดขาด รวมทั้งเชิญชวนให้ไปลงทะเบียน ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างพร้อมเพรียง”นางวันเพ็ญกล่าว

Last Updated on 06/06/2021 17:13:22 by อินทรีภูพาน