ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.บริการประชาชนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ 3 กรกฏาคม 2567 เวลา 10.30 น. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย    ณ โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางสาววันเพ็ญ  ตั้งสกุล นายก อบจ.อำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย อาสาสมัคร พอ.สว.ทุกหมู่เหล่า ตรวจสุขภาพ รักษาโรค ให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนในพื้นที่

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 49 ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา และปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ โดยจัดให้มีกิจกรรมออกปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ปีละ 14 ครั้ง  ซึ่งในวันนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการตรวจโรคทั่วไป บริการทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล แจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพ และ สา'สุข แบ่งปัน อยากได้ ใส่ได้ เอาไปเลย พร้อม มอบยาชุดพระราชทานกับผู้นำชุมชนไปมอบให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลดงบัง จำนวน 50 หลังคาเรือน