ข่าวสังคม

ขอนแก่น ทำความดีรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ,นพ.อภิชัย ลิมานนท์ สสจ.ขอนแก่น, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมกิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช.